divendres, 9 de maig de 2014

Tres Centres d'Educació Especial xatejant a la vegada!

Ahir divendres les docents Inma (CEE Vall Blanca d'Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de València) i Aida i Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) van poder quadrar horaris i solucionar entrebancs tecnològics per a que els seus i les seues alumnes pogueren xatejar i conéixer-se un poc més. Va ser una gran experiència segons les docents.

Al llarg d'estes últimes setmanes l'alumnat que participa al projecte "Correspondència Interescolar" ha anat aprenent tot allò relacionat amb el xat a través de l'activitat "03 EL XAT". En primer lloc van aprendre vocabulari relacionat:

Ayer viernes las docentes Inma (CEE Vall Blanca de Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de Valencia) y Aida y Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) pudieron cuadrar horarios y solucionar obstáculos tecnológicos para que sus y las sus alumnos pudieran chatear y conocer un poco más. Fue una gran experiencia según las docentes.

A lo largo de estas últimas semanas del alumnado que participa en el proyecto "Correspondencia Interescolar " ha ido aprendiendo todo lo relacionado con el chat a través de la actividad "03 EL CHAT". En primer lugar aprender vocabulario relacionado:


Després van estar aprenent com es xateja i específicament amb el xat de Google aprofitant els seus comptes de correu electrònic que utilitzaren per a l'activitat del mail ja que així ja tindrien afegits als grups i amics d'altres centres.

Después estuvieron aprendiendo como se chatea y específicamente con el chat de Google aprovechando sus cuentas de correo electrónico que utilizaron para la actividad del mail ya que así ya tendrían añadidos a los grupos y amigos de otros centros.Una vegada aprés la manera d'utilitzar el xat els i les alumnes van practicar xatejant entre els mateixos companys del seu grup. Així podrien aprendre com escriure a algú que està connectat o com enviar una emoticona pròpia del xat de Google.

Ahir divendres per fi van poder molts d'ells i elles xatejar amb molts companys d'altres centres i continuar així l'experiència de conéixer-se més després d'escriure's cartes i mails.

Ací podeu vore als alumnes del CEE Ruiz Jiménez de València que a causa de les dificultats tècniques que tenen per poder connectar-se van haver d'ocupar el despatx del director del centre :) 

Una vez aprendido el modo de utilizar el chat los alumnos practicaron chateando entre los propios compañeros de su grupo. Así podrían aprender cómo escribir a alguien que está conectado o como enviar un emoticono propia del chat de Google.

Ayer viernes por fin pudieron muchos de ellos y ellas chatear con muchos compañeros de otros centros y continuar así la experiencia de conocerse más después de escribirse cartas y mails.

Aquí podéis ver a los alumnos del CEE Ruiz Jiménez de Valencia que debido a las dificultades técnicas que tienen para poder conectarse tuvieron que ocupar el despacho del director del centro :)

Ací podeu vore a Ricardo i Maria, alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent xarrant amb alumnes dels altres dos centres.
Aquí podéis ver a Ricardo y María, alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent charlando con alumnos de los otros dos centros.

I ací tenim a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva, que és una autèntica màquina! Mantenint fins a tres converses a la vegada!!!!

Y aquí tenemos a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva , que es una auténtica máquina! Manteniendo hasta tres conversaciones a la vez!!
 


Tant els i les alumnes com les docents s'han mostrat molt satisfetes per l'experiència ja que els alumnes han pogut conéixer d'una manera més directa als companys d'altres centres i ja han quedat que continuaran xatejant un altre dia.

Tanto los alumnos como las docentes se han mostrado muy satisfechos por la experiencia ya que los alumnos han podido conocer de una manera más directa a los compañeros de otros centros y ya han quedado que continuarán chateando otro día.


Des de Correspondència Interescolar volem mostrar-vos com amb pocs recursos i moltes ganes podem aconseguir que l'alumnat amb NEE puga millorar les seues competències sociopersonals i tecnològiques que faran que facilite la seua inclusió a la nostra societat. 
La setmana que ve iniciem l'activitat de les videoconferències! Així podran conéixer-se molt millor. A vore com ix l'experiència. Endavant!

Desde Correspondencia Interescolar queremos mostraros cómo con pocos recursos y muchas ganas podemos conseguir que el alumnado con NEE pueda mejorar sus competencias socio y tecnológicas que harán que facilite su inclusión en nuestra sociedad .
La próxima semana iniciamos la actividad de las videoconferencias ! Así podrán conocer mucho mejor . A ver como sale la experiencia. Adelante !

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada