dimarts, 20 de maig de 2014

Provant una videoconferència amb Hangout amb els alumnes del CEE Vall Blanca

Ja ens trobem a l'ultima fase del projecte de "Correspondència Interescolar". En esta part del projecte els i les alumnes que aprendran a utilitzar i comunicar-se mitjançant una videoconferència. Esta activitat està explicada a l'apartat 04 LA VIDEOCONFERÈNCIA.

Esta setmana estem fent proves amb tots els centres que participen per a comprovar que les web cams i micròfons funcionen correctament. Per a fer les videoconferències anem a utilitzar els Hangouts de Google aprofitant els comptes de Gmail que l'alumnat es va crear per a les activitats del correu electrònic i el xat.

Ya nos encontramos en la última fase del proyecto de "Correspondencia Interescolar". En esta parte del proyecto los alumnos que aprenderán a utilizar y comunicarse mediante una videoconferencia . Esta actividad está explicada en el apartado 04 LA VIDEOCONFERENCIA.

Esta semana estamos haciendo pruebas con todos los centros que participan para comprobar que las web cams y micrófonos funcionan correctamente. Para hacer las videoconferencias vamos a utilizar los Hangouts de Google aprovechando las cuentas de Gmail que el alumnado se creó para las actividades del correo electrónico y el chat.Hui els alumnes del CEE Vall Blanca amb la seua mestra Inma han instal·lat el complement que cal per a que funcionen els Hangouts. Per vore que la webcam funcionava correctament  hem fet una prova. 
Hoy los alumnos del CEE Vall Blanca con su maestra Inma han instalado el complemento necesario para que funcionen los Hangouts . Para ver que la webcam funcionaba correctamente hemos hecho una prueba.

La connexió ha sigut un èxit llevat que tenien uns xicotets problemes d'àudio. Però ha sigut un autèntic plaer poder parlar amb els meus antics alumnes Rubén, Iñaki, Juane i David de quan junts vam crear Reprografia Vall Blanca.

Hem estat posant-nos al dia i també rient-nos amb els efectes que es poden posar al Hangout com barrets, banyes de dimoni o cara de gos. 

La conexión ha sido un éxito a menos que tenían unos pequeños problemas de audio. Pero ha sido un auténtico placer poder hablar con mis antiguos alumnos Rubén, Iñaki, Juane y David de cuando juntos creamos Reprografía Vall Blanca.

Hemos estado poniéndonos al día y también riéndonos con los efectos que se pueden poner en el Hangout como sombreros, cuernos de demonio o cara de perro.

També he pogut parlar amb Maria i Ricardo.
También he podido hablar con María y Ricardo.


I amb Matias i Carla.
Y con Matias y Carla.

Una vegada comprovem que tots els centres tenen correctament en funcionament els seus Hangouts i web cams podran començar a fer videoconferències entre els diferents grups per a conèixer als alumnes dels altres centres amb els que han estat intercanviant cartes mails i xats.
Segons m'han comentat les docents estan desitjant conéixer-se!
Continuem endavant!

Una vez comprobamos que todos los centros tienen correctamente en funcionamiento sus Hangouts y web cams podrán empezar a hacer videoconferencias entre los diferentes grupos para conocer a los alumnos de los otros centros con los que han estado intercambiando cartas mails y chats .
Según me han comentado las docentes están deseando conocerse !
Continuamos adelante !

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada