dilluns, 5 de maig de 2014

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com aprenen a utilitzar emoticones en un xat

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com han estat treballant amb la seua docent Ester la tercera activitat que hem plantejat en el projecte de Correspondència Interescolar.


La tercera activitat correspon a "03 EL XAT" en la que els i les alumnes aprendran com xatejar a través del xat del Gmail amb els comptes que es van crear per les seues adreces electròniques.

Una de les coses que han estat treballant l'alumnat en esta activitat ha sigut aprendre el llenguatge visual que s'utilitza als xats o serveis de missatgeria instantània com Whatsapp. Per tant s'ha plantejat una activitat per a que coneguen les emoticones més utilitzades i entenguen què signifiquen i com poden escriure-les o bé amb els famosos "smiles" o amb tipografia.

Las alumnas del CEE Enric Valor de Gandia nos muestran cómo han estado trabajando con su docente Ester la tercera actividad que hemos planteado en el proyecto de Correspondencia Interescolar.

La tercera actividad corresponde a "03 EL CHAT" en la que los alumnos aprenderán como chatear a través del chat de Gmail con las cuentas que se crearon para sus direcciones electrónicas.

Una de las cosas que han estado trabajando los alumnos en esta actividad ha sido aprender el lenguaje visual que utiliza los chats o servicios de mensajería instantánea como Whatsapp . Por lo tanto se ha planteado una actividad para que conozcan los emoticonos más utilizadas y entiendan qué significan y cómo pueden escribirlas o bien con los famosos " smiles " o con tipografía.Aquesta activitat, a més, permet treballar els conceptes de sentiments i les expressions que van associades i, per tant, un bon per a treballar les habilitats sociopersonals de l'alumnat. 

La docent del CEE Enric Valor de Gandia ens mostra com les seues alumnes han estat treballant aquesta activitat adaptant-la a les seues capacitats, preparant uns fulls plastificats on han de relacionar cada emoticona amb el tipus d'expressió o sentiment.

Esta actividad, además, permite trabajar los conceptos de sentimientos y las expresiones que van asociadas y, por tanto, un buen para trabajar las habilidades sociopersonales del alumnado.

La docente del CEE Enric Valor de Gandia nos muestra como sus alumnos han estado trabajando esta actividad adaptándola a sus capacidades, preparando unas hojas plastificadas donde deben relacionar cada emoticono con el tipo de expresión o sentimientp.

Si voleu descarregar-vos l'activitat ací teniu l'enllaç:
Si desea descargar la actividad aquí tenéis el enlace:
 

Ací podeu vore a les alumnes d'Ester treballant l'activitat de les emoticones. Primer van treballar l'associació de cada tipus de sentiment amb l'emoticona corresponent.
Aquí podéis ver a las alumnas de Ester trabajando la actividad de los emoticonos. Primero trabajaron la asociación de cada tipo de sentimiento con el emoticono correspondiente.


Després ja van passar a treballar en xat amb l'ajuda de la pissarra digital interactiva on les alumnes podien seleccionar el tipus d'emoticona que volien quan xatejaven amb alumnes d'altres centres.
Después ya pasaron a trabajar en chat con la ayuda de la pizarra digital interactiva donde alumnos podían seleccionar el tipo de emoticono que querían cuando chateaban con alumnos de otros centros.Enhorabona a les alumnes del CEE Enric Valor i a la seua docent Ester (coautora del meravellós blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) pel seu gran treball.
Enhorabuena a las alumnas del CEE Enric Valor ya su docente Ester (coautora del maravilloso blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) por su gran trabajo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada