dijous, 22 de maig de 2014

Vídeo d'agraïment pel Premi Espiral d'Edublogs 2014

Els i les docents i alumnes que participem en este projecte volem agrair amb este xicotet vídeo pel Premi Espiral d'Edublogs 2014. Esperem que vos agrade!

Los y las docentes y alumnos que participamos en este proyecto queremos agradecer con este pequeño vídeo por el Premio Espiral de Edublogs 2014. ¡Esperamos que os guste!

dimarts, 20 de maig de 2014

Provant una videoconferència amb Hangout amb els alumnes del CEE Vall Blanca

Ja ens trobem a l'ultima fase del projecte de "Correspondència Interescolar". En esta part del projecte els i les alumnes que aprendran a utilitzar i comunicar-se mitjançant una videoconferència. Esta activitat està explicada a l'apartat 04 LA VIDEOCONFERÈNCIA.

Esta setmana estem fent proves amb tots els centres que participen per a comprovar que les web cams i micròfons funcionen correctament. Per a fer les videoconferències anem a utilitzar els Hangouts de Google aprofitant els comptes de Gmail que l'alumnat es va crear per a les activitats del correu electrònic i el xat.

Ya nos encontramos en la última fase del proyecto de "Correspondencia Interescolar". En esta parte del proyecto los alumnos que aprenderán a utilizar y comunicarse mediante una videoconferencia . Esta actividad está explicada en el apartado 04 LA VIDEOCONFERENCIA.

Esta semana estamos haciendo pruebas con todos los centros que participan para comprobar que las web cams y micrófonos funcionan correctamente. Para hacer las videoconferencias vamos a utilizar los Hangouts de Google aprovechando las cuentas de Gmail que el alumnado se creó para las actividades del correo electrónico y el chat.Hui els alumnes del CEE Vall Blanca amb la seua mestra Inma han instal·lat el complement que cal per a que funcionen els Hangouts. Per vore que la webcam funcionava correctament  hem fet una prova. 
Hoy los alumnos del CEE Vall Blanca con su maestra Inma han instalado el complemento necesario para que funcionen los Hangouts . Para ver que la webcam funcionaba correctamente hemos hecho una prueba.

La connexió ha sigut un èxit llevat que tenien uns xicotets problemes d'àudio. Però ha sigut un autèntic plaer poder parlar amb els meus antics alumnes Rubén, Iñaki, Juane i David de quan junts vam crear Reprografia Vall Blanca.

Hem estat posant-nos al dia i també rient-nos amb els efectes que es poden posar al Hangout com barrets, banyes de dimoni o cara de gos. 

La conexión ha sido un éxito a menos que tenían unos pequeños problemas de audio. Pero ha sido un auténtico placer poder hablar con mis antiguos alumnos Rubén, Iñaki, Juane y David de cuando juntos creamos Reprografía Vall Blanca.

Hemos estado poniéndonos al día y también riéndonos con los efectos que se pueden poner en el Hangout como sombreros, cuernos de demonio o cara de perro.

També he pogut parlar amb Maria i Ricardo.
También he podido hablar con María y Ricardo.


I amb Matias i Carla.
Y con Matias y Carla.

Una vegada comprovem que tots els centres tenen correctament en funcionament els seus Hangouts i web cams podran començar a fer videoconferències entre els diferents grups per a conèixer als alumnes dels altres centres amb els que han estat intercanviant cartes mails i xats.
Segons m'han comentat les docents estan desitjant conéixer-se!
Continuem endavant!

Una vez comprobamos que todos los centros tienen correctamente en funcionamiento sus Hangouts y web cams podrán empezar a hacer videoconferencias entre los diferentes grupos para conocer a los alumnos de los otros centros con los que han estado intercambiando cartas mails y chats .
Según me han comentado las docentes están deseando conocerse !
Continuamos adelante !

dilluns, 19 de maig de 2014

"Correspondència Interescolar" guanyador del Premi Espiral d'Edublogs!

"Correspondència Interescolar" és un dels guanyadors del Premi Espiral d'Edublogs en la categoria de Blogs Col·lectius!!!!
Estem molt contents tot l'equip de docents i alumnat que participem al projecte que l'equip de Edublogs ens haja seleccionat entre els tres guanyadors de més de 140 projectes educatius. Este reconeixement ens ajuda a continuar per este camí i a continuar treballant per a millorar les competències i autonomia dels i les nostres alumnes per a la seua inclusió social.

"Correspondencia Interescolar" es uno de los ganadores del Premio Espiral de Edublogs en ​​la categoría de Blogs Colectivos!!
Estamos muy contentos todo el equipo de docentes y alumnos que participamos en el proyecto que el equipo de Edublogs nos haya seleccionado entre los tres ganadores de más de 140 proyectos educativos . Este reconocimiento nos ayuda a continuar por este camino ya seguir trabajando para mejorar las competencias y autonomía de los nuestros alumnos para su inclusión social.

Enhorabona a tots els i les finalistes i guanyadors del premi! Un autèntic luxe compartir-lo amb docents i projectes de tant nivell!. Ací podeu vore el llistat de tots els guanyadors:

El que més ens ha agradat és rebre la notícia del premi de mans dels xics de ESpcpiALISTAS, una meravella d'iniciativa emprenedora d'alumnes de PQPI especial a Pamplona. 

Enhorabuena a todos los y las finalistas y ganadores del premio! Un auténtico lujo compartirlo con docentes y proyectos de tanto nivel! Aquí podéis ver el listado de todos los ganadores :
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/ganadores-de-la-viii-edicion-del-premio-espiral-ed/32392934-1542-460b-a916-4a1e8c8f781c

Lo que más nos ha gustado ha sido recibir la noticia del premio de manos de los chicos de ESpcpiALISTAS, una maravilla de iniciativa emprendedora de alumnos de PCPI especial en Pamplona .


Ací podeu visitar el seu blog:
http://www.losespcpiealistas.com/p/spacial-helpers.html

Els i les  alumnes de ESpcpiALISTAS han desenvolupat aquesta marca de la seva empresa simulada dins d'un projecte global de formació que treballa l'autonomia personal i laboral aprofitant les eines TIC. Una meravella de projecte que s'engloba en el que nosaltres pensem que deuria ser l'educació especial i que facilita l'autèntica inclusió social del nostre alumnat. ENHORABONA als docents i alumnes que han participat a este projecte!

Ací podeu vore en què consiteix aquest meravellós projecte:

Aquí puede visitar su blog:
http://www.losespcpiealistas.com/p/spacial-helpers.html

Los alumnos de ESpcpiALISTAS han desarrollado esta marca de su empresa simulada dentro de un proyecto global de formación que trabaja la autonomía personal y laboral aprovechando las herramientas TIC. Una maravilla de proyecto que se engloba en lo que nosotros pensamos que debería ser la educación especial y que facilita la auténtica inclusión social de nuestro alumnado. ENHORABUENA a los docentes y alumnos que han participado en este proyecto!

Aquí podéis ver en qué consiste este maravilloso proyecto :MOLTES GRÀCIES a Edublogs per aquest reconeixement del que estem molt orgullosos!
MUCHAS GRACIAS a Edublogs por este reconocimiento del que estamos muy orgullosos!

divendres, 9 de maig de 2014

Tres Centres d'Educació Especial xatejant a la vegada!

Ahir divendres les docents Inma (CEE Vall Blanca d'Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de València) i Aida i Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) van poder quadrar horaris i solucionar entrebancs tecnològics per a que els seus i les seues alumnes pogueren xatejar i conéixer-se un poc més. Va ser una gran experiència segons les docents.

Al llarg d'estes últimes setmanes l'alumnat que participa al projecte "Correspondència Interescolar" ha anat aprenent tot allò relacionat amb el xat a través de l'activitat "03 EL XAT". En primer lloc van aprendre vocabulari relacionat:

Ayer viernes las docentes Inma (CEE Vall Blanca de Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de Valencia) y Aida y Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) pudieron cuadrar horarios y solucionar obstáculos tecnológicos para que sus y las sus alumnos pudieran chatear y conocer un poco más. Fue una gran experiencia según las docentes.

A lo largo de estas últimas semanas del alumnado que participa en el proyecto "Correspondencia Interescolar " ha ido aprendiendo todo lo relacionado con el chat a través de la actividad "03 EL CHAT". En primer lugar aprender vocabulario relacionado:


Després van estar aprenent com es xateja i específicament amb el xat de Google aprofitant els seus comptes de correu electrònic que utilitzaren per a l'activitat del mail ja que així ja tindrien afegits als grups i amics d'altres centres.

Después estuvieron aprendiendo como se chatea y específicamente con el chat de Google aprovechando sus cuentas de correo electrónico que utilizaron para la actividad del mail ya que así ya tendrían añadidos a los grupos y amigos de otros centros.Una vegada aprés la manera d'utilitzar el xat els i les alumnes van practicar xatejant entre els mateixos companys del seu grup. Així podrien aprendre com escriure a algú que està connectat o com enviar una emoticona pròpia del xat de Google.

Ahir divendres per fi van poder molts d'ells i elles xatejar amb molts companys d'altres centres i continuar així l'experiència de conéixer-se més després d'escriure's cartes i mails.

Ací podeu vore als alumnes del CEE Ruiz Jiménez de València que a causa de les dificultats tècniques que tenen per poder connectar-se van haver d'ocupar el despatx del director del centre :) 

Una vez aprendido el modo de utilizar el chat los alumnos practicaron chateando entre los propios compañeros de su grupo. Así podrían aprender cómo escribir a alguien que está conectado o como enviar un emoticono propia del chat de Google.

Ayer viernes por fin pudieron muchos de ellos y ellas chatear con muchos compañeros de otros centros y continuar así la experiencia de conocerse más después de escribirse cartas y mails.

Aquí podéis ver a los alumnos del CEE Ruiz Jiménez de Valencia que debido a las dificultades técnicas que tienen para poder conectarse tuvieron que ocupar el despacho del director del centro :)

Ací podeu vore a Ricardo i Maria, alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent xarrant amb alumnes dels altres dos centres.
Aquí podéis ver a Ricardo y María, alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent charlando con alumnos de los otros dos centros.

I ací tenim a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva, que és una autèntica màquina! Mantenint fins a tres converses a la vegada!!!!

Y aquí tenemos a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva , que es una auténtica máquina! Manteniendo hasta tres conversaciones a la vez!!
 


Tant els i les alumnes com les docents s'han mostrat molt satisfetes per l'experiència ja que els alumnes han pogut conéixer d'una manera més directa als companys d'altres centres i ja han quedat que continuaran xatejant un altre dia.

Tanto los alumnos como las docentes se han mostrado muy satisfechos por la experiencia ya que los alumnos han podido conocer de una manera más directa a los compañeros de otros centros y ya han quedado que continuarán chateando otro día.


Des de Correspondència Interescolar volem mostrar-vos com amb pocs recursos i moltes ganes podem aconseguir que l'alumnat amb NEE puga millorar les seues competències sociopersonals i tecnològiques que faran que facilite la seua inclusió a la nostra societat. 
La setmana que ve iniciem l'activitat de les videoconferències! Així podran conéixer-se molt millor. A vore com ix l'experiència. Endavant!

Desde Correspondencia Interescolar queremos mostraros cómo con pocos recursos y muchas ganas podemos conseguir que el alumnado con NEE pueda mejorar sus competencias socio y tecnológicas que harán que facilite su inclusión en nuestra sociedad .
La próxima semana iniciamos la actividad de las videoconferencias ! Así podrán conocer mucho mejor . A ver como sale la experiencia. Adelante !

dilluns, 5 de maig de 2014

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com aprenen a utilitzar emoticones en un xat

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com han estat treballant amb la seua docent Ester la tercera activitat que hem plantejat en el projecte de Correspondència Interescolar.


La tercera activitat correspon a "03 EL XAT" en la que els i les alumnes aprendran com xatejar a través del xat del Gmail amb els comptes que es van crear per les seues adreces electròniques.

Una de les coses que han estat treballant l'alumnat en esta activitat ha sigut aprendre el llenguatge visual que s'utilitza als xats o serveis de missatgeria instantània com Whatsapp. Per tant s'ha plantejat una activitat per a que coneguen les emoticones més utilitzades i entenguen què signifiquen i com poden escriure-les o bé amb els famosos "smiles" o amb tipografia.

Las alumnas del CEE Enric Valor de Gandia nos muestran cómo han estado trabajando con su docente Ester la tercera actividad que hemos planteado en el proyecto de Correspondencia Interescolar.

La tercera actividad corresponde a "03 EL CHAT" en la que los alumnos aprenderán como chatear a través del chat de Gmail con las cuentas que se crearon para sus direcciones electrónicas.

Una de las cosas que han estado trabajando los alumnos en esta actividad ha sido aprender el lenguaje visual que utiliza los chats o servicios de mensajería instantánea como Whatsapp . Por lo tanto se ha planteado una actividad para que conozcan los emoticonos más utilizadas y entiendan qué significan y cómo pueden escribirlas o bien con los famosos " smiles " o con tipografía.Aquesta activitat, a més, permet treballar els conceptes de sentiments i les expressions que van associades i, per tant, un bon per a treballar les habilitats sociopersonals de l'alumnat. 

La docent del CEE Enric Valor de Gandia ens mostra com les seues alumnes han estat treballant aquesta activitat adaptant-la a les seues capacitats, preparant uns fulls plastificats on han de relacionar cada emoticona amb el tipus d'expressió o sentiment.

Esta actividad, además, permite trabajar los conceptos de sentimientos y las expresiones que van asociadas y, por tanto, un buen para trabajar las habilidades sociopersonales del alumnado.

La docente del CEE Enric Valor de Gandia nos muestra como sus alumnos han estado trabajando esta actividad adaptándola a sus capacidades, preparando unas hojas plastificadas donde deben relacionar cada emoticono con el tipo de expresión o sentimientp.

Si voleu descarregar-vos l'activitat ací teniu l'enllaç:
Si desea descargar la actividad aquí tenéis el enlace:
 

Ací podeu vore a les alumnes d'Ester treballant l'activitat de les emoticones. Primer van treballar l'associació de cada tipus de sentiment amb l'emoticona corresponent.
Aquí podéis ver a las alumnas de Ester trabajando la actividad de los emoticonos. Primero trabajaron la asociación de cada tipo de sentimiento con el emoticono correspondiente.


Després ja van passar a treballar en xat amb l'ajuda de la pissarra digital interactiva on les alumnes podien seleccionar el tipus d'emoticona que volien quan xatejaven amb alumnes d'altres centres.
Después ya pasaron a trabajar en chat con la ayuda de la pizarra digital interactiva donde alumnos podían seleccionar el tipo de emoticono que querían cuando chateaban con alumnos de otros centros.Enhorabona a les alumnes del CEE Enric Valor i a la seua docent Ester (coautora del meravellós blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) pel seu gran treball.
Enhorabuena a las alumnas del CEE Enric Valor ya su docente Ester (coautora del maravilloso blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) por su gran trabajo.

diumenge, 4 de maig de 2014

Som finalistes del Premi Espiral d'Edublogs!


Hui tenim una molt bona notícia. Som finalistes del Premi Espiral d'Edublogs en la categoria de blogs col·lectius!!! És fantàstic que reconeguen l'esforç que estan fent els docents que participen del projecte per a que la comunicació, autonomia i la inclusió del nostre alumnat cresca. http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/correspondencia-interescolar/398c0109-8864-7f1c-aff3-6c2569c9a077

Ser finalista ja és tot un honor!

Moltes gràcies a la comunitat d'Espiral per aquest reconeixement. Dóna ànims per continuar endavant.


Hoy tenemos una muy buena noticia. Somos finalistas del Premio Espiral de Edublogs en ​​la categoría de blogs colectivos! Es fantástico que reconozcan el esfuerzo que están haciendo los docentes que participan del proyecto para que la comunicación, autonomía y la inclusión de nuestro alumnado crezca.
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/correspondencia-interescolar/398c0109-8864-7f1c-aff3-6c2569c9a077

Ser finalista ya es todo un honor!

Muchas gracias a la comunidad de Espiral por este reconocimiento. Da ánimos para seguir adelante.