dimarts, 1 d’abril de 2014

Els i les alumnes del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren com han aprés a redactar un mail

En un altre post ja vam explicar com en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren en un panell al corredor del centre totes les activitats que estan realitzant per a aquest projecte.
En otro post ya explicamos como en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva muestran en un panel en el corredor del centro todas las actividades que están realizando para este proyecto.


Així tots els i les alumnes del centre poden vore com s'ha treballat cada activitat del projecte i fa que els alumnes que participen el facen més propi.

Aquesta volta les seues docents Rosana i Aida ens han enviat imatges de com han estat treballant l'activitat del mail a través d'aquest panell.

 Primer va treballar el vocabulari relacionat amb el mail.

Así todos los alumnos del centro pueden ver cómo se ha trabajado cada actividad del proyecto y hace que los alumnos que participan lo hagan más propio.

Esta vuelta sus docentes Rosana y Aida nos han enviado imágenes de cómo han estado trabajando la actividad del mail a través de este panel.

 Primero trabajó el vocabulario relacionado con el mail.
Una volta apreses les paraules claus que s'utilitzen quan envies un mail van aprendre quines eres les seues parts fonamentals:
Una vez aprendidas las palabras que se utilizan cuando envías un mail aprendieron cuáles eran sus partes fundamentales:


Finalment van seguir els passos que s'indiquen en l'activitat "02 EL MAIL" per a crear la seua pròpia adreça de correu electrònic:
Finalmente siguieron los pasos que se indican en la actividad "02 EL MAIL" para crear su propia dirección de correo electrónico:

Una vegada creades les seues adreces de correu electrònic si aprés com s'ha de redactar i enviar un mail els i les alumnes del Pla de la Mesquita van començar a redactar els mails per a enviar-los als altres companys i companyes de la resta de centres.
Una vez creadas sus direcciones de correo electrónico si aprendido cómo se debe redactar y enviar un mail los alumnos del Pla de la Mesquita comenzaron a redactar los mails para enviar a los otros compañeros del resto de centros.Enhorabona als i les alumnes i docents del CEE Pla de la Mesquita per treballar tan bé!
Enhorabuena a los alumnos y alumnas y docentes del CEE Pla de la Mesquita por trabajar tan bien!

1 comentari: