dimarts, 8 d’abril de 2014

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca ens mostren com han aprés les bones pràctiques a Internet.

En este projecte on els i les alumnes estan aprenent les diferents maneres de comunicar-se amb les noves tecnologies és important que coneguen també quines són les bones pràctiques que han de fer quan utilitzen Internet, es a dir, què poden fer i què no per a no tindre cap problema.

Tots els grups que participen van treballar aquest full on hi ha un decàleg de les normes més importants que qualsevol internauta deu respectar.

En este proyecto donde los alumnos están aprendiendo las diferentes maneras de comunicarse con las nuevas tecnologías es importante que conozcan también cuáles son las buenas prácticas que deben hacer cuando utilizan Internet , es decir , qué pueden hacer y qué no para no tener ningún problema.

Todos los grupos que participan trabajaron esta hoja donde hay un decálogo de las normas más importantes que cualquier internauta debe respetar.


En este post voliem mostrar-vos com han estat treballant aquest decàleg els i les alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent junt amb la seua docent Inma.

Per a entendre i assolir cada norma els i les alumnes han fet el seu propi dibuix i interpretació de la mateixa i sembla que el resultat ha sigut fantàstic. Ací podeu vore una mostra de com ho han treballat.

Respecte al consell dos sobre la importància de que la teua família sempre sàpia si veus alguna cosa estranya han elaborat un meravellós esquema representant els cercles de proximitat on es pot utilitzar Internet de manera segura i confiada. En primer lloc i al centre tindríem la família i després els amics, amb els quals podem connectar-nos i comunicar-nos sense cap problema. A l'exterior ja tenim als desconeguts amb els que hem d'anar molt espai quan ens connectem.

En este post queríamos mostraros cómo han estado trabajando este decálogo los alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent junto con su docente Inma.

Para entender y alcanzar cada norma los alumnos han hecho su propio dibujo e interpretación de la misma y parece que el resultado ha sido fantástico. Aquí podéis ver una muestra de como lo han trabajado.

Respecto al consejo dos sobre la importancia de que tu familia siempre sepa si ves algo raro han elaborado un maravilloso esquema representando los círculos de proximidad donde se puede utilizar Internet de forma segura y confiada. En primer lugar y en el centro tendríamos la familia y luego los amigos, con los que podemos conectarnos y comunicarnos sin ningún problema. En el exterior ya tenemos a los desconocidos con los que tenemos que ir mucho espacio cuando nos conectamos.


Sobre el consell número tres han elaborat un detallat dibuix d'un escriptori d'ordinador de com es visualitza un antivirus correctament instalat per tal de mantenir-lo segur.

Sobre el consejo número tres han elaborado un detallado dibujo de un escritorio de ordenador de cómo se visualiza un antivirus correctamente instalado para mantenerlo seguro.

Al consell número set es recomana que no es quede personalment amb ningú que no conegues ja que pot ser que eixa persona no siga qui realment diu que és.

En el consejo número siete se recomienda que no se quede personalmente con nadie que no conozcas ya que puede ser que esa persona no sea quien realmente dice ser.


I finalment al consell número huit es remarca la importància de ser molt educat i evitar insultar a ningú a través de la xarxa.

Y finalmente el consejo número ocho se remarca la importancia de ser muy educado y evitar insultar a nadie a través de la red.Com podeu vore els i les alumnes d'Ontinyent han realitzat un gran treball per tal d'entendre quines són les bones pràctiqes que tothom ha de mantenir quan s'utilitza Internet per no tindre cap problema.

Ací els podeu vore treballant estos fantàstics dibuixos:

Como puede ver los alumnos de Ontinyent han realizado un gran trabajo para entender cuáles son las buenas pràctiqes que todo el mundo debe mantener cuando se utiliza Internet para no tener ningún problema.

Aquí se pueden ver trabajando estos fantásticos dibujos:
Enhorabona tant als i les alumnes del CEE Vall Blanc i a la seua docent Inma per tan gran iniciativa i per compartir-ho amb la resta de centres.
Continuem endavant!

Enhorabuena tanto a los alumnos del CEE Vall Blanca ya su docente Inma por tan gran iniciativa y por compartirlo con el resto de centros.
¡Continuamos adelante!

dimarts, 1 d’abril de 2014

Els i les alumnes del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren com han aprés a redactar un mail

En un altre post ja vam explicar com en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren en un panell al corredor del centre totes les activitats que estan realitzant per a aquest projecte.
En otro post ya explicamos como en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva muestran en un panel en el corredor del centro todas las actividades que están realizando para este proyecto.


Així tots els i les alumnes del centre poden vore com s'ha treballat cada activitat del projecte i fa que els alumnes que participen el facen més propi.

Aquesta volta les seues docents Rosana i Aida ens han enviat imatges de com han estat treballant l'activitat del mail a través d'aquest panell.

 Primer va treballar el vocabulari relacionat amb el mail.

Así todos los alumnos del centro pueden ver cómo se ha trabajado cada actividad del proyecto y hace que los alumnos que participan lo hagan más propio.

Esta vuelta sus docentes Rosana y Aida nos han enviado imágenes de cómo han estado trabajando la actividad del mail a través de este panel.

 Primero trabajó el vocabulario relacionado con el mail.
Una volta apreses les paraules claus que s'utilitzen quan envies un mail van aprendre quines eres les seues parts fonamentals:
Una vez aprendidas las palabras que se utilizan cuando envías un mail aprendieron cuáles eran sus partes fundamentales:


Finalment van seguir els passos que s'indiquen en l'activitat "02 EL MAIL" per a crear la seua pròpia adreça de correu electrònic:
Finalmente siguieron los pasos que se indican en la actividad "02 EL MAIL" para crear su propia dirección de correo electrónico:

Una vegada creades les seues adreces de correu electrònic si aprés com s'ha de redactar i enviar un mail els i les alumnes del Pla de la Mesquita van començar a redactar els mails per a enviar-los als altres companys i companyes de la resta de centres.
Una vez creadas sus direcciones de correo electrónico si aprendido cómo se debe redactar y enviar un mail los alumnos del Pla de la Mesquita comenzaron a redactar los mails para enviar a los otros compañeros del resto de centros.Enhorabona als i les alumnes i docents del CEE Pla de la Mesquita per treballar tan bé!
Enhorabuena a los alumnos y alumnas y docentes del CEE Pla de la Mesquita por trabajar tan bien!