dijous, 13 de març de 2014

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca envien els seus correus electrònics

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca ens mostren com han estat treballant l'activitat del correu electrònic.
Junt amb la docent Inma Conca van treballar primer el vocabulari relacionat amb el correu electrònic.

Los alumnos y alumnas del CEE Vall Blanca nos muestran cómo han estado trabajando la actividad del correo electrónico.
Junto con la docente Inma Conca trabajaron primero el vocabulario relacionado con el correo electrónico. 
Una vegada treballat el vocabulari cada alumne va crear el seu propi compte de correu electrònic a Gmail seguint els passos marcats en el document penjat en l'apartat d'aquest blog "02 EL MAIL".
Una vez trabajado el vocabulario cada alumno creó su propia cuenta de correo electrónico en Gmail siguiendo los pasos marcados en el documento colgado en el apartado de este blog "02 EL MAIL ".


Una de les coses més importants a l'hora de crear un compte de correu electrònic és pensar bé la contrasenya i no oblidar-se d'ella. Els i les alumnes del CE Vall Blanca van escriure en un paper les seues adreces amb la clau per a que després no tinguen cap problema a l'hora d'entrar.
Una de las cosas más importantes a la hora de crear una cuenta de correo electrónico es pensar bien la contraseña y no olvidarse de ella . Los alumnos del CE Vall Blanca escribieron en un papel sus direcciones con la contraseña para que después no tengan ningún problema a la hora de entrar.

També van anotar el correu electrònic del grup així com de l'alumne de l'altre centre amb qui han d'intercanviar mails.
También anotaron el correo electrónico del grupo así como del alumno del otro centro con el que intercambiarán mails.

Una vegada creats els correus ens mostren com van començar a escriure correus electrònics entre ells mateixos per a comprovar que funcionaven correctament i per a aprendre a adjuntar imatges al mateix mail.
Una vez creados los correos nos muestran cómo empezaron a escribir correos electrónicos entre ellos mismos para comprobar que funcionaban correctamente y para aprender a adjuntar imágenes al mismo mail .


Una vegada comprovat que els mails funcionaven correctament van passar ja a escriure als seus amics d'altres centres per continuar mantenint la correspondència que van iniciar amb les cartes.
Una vez comprobado que los mails funcionaban correctamente pasaron ya a escribir a sus amigos de otros centros para continuar manteniendo la correspondencia que iniciaron con las cartas. 

Ací podeu vore el mail que va enviar Carla a la seua amiga Eliana amb pictogrames d'Arasaac.
Aquí podéis ver el mail que envió Carla a su amiga Eliana con pictogramas de ARASAAC.
 


Enhorabona als i les alumnes del CEE Vall Blanca per com han treballat l'activitat del correu electrònic. Esperem que hagen aprés molt i envien molts mails.
Ara a esperar les respostes dels amics dels altres centres!

Enhorabuena a los alumnos y alumnas del CEE Vall Blanca por cómo han trabajado la actividad del correo electrónico. Esperamos que hayan aprendido mucho y envían muchos mails.
Ahora a esperar las respuestas de los amigos de los otros centros!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada