dimecres, 18 de desembre de 2013

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent preparen les cartes personals.

Els i les alumnes d'Inma Conca del CEE VAll Blanca d'Ontinyent volen compartir amb tots vosaltres com han estat treballant les cartes individuals. Una volta enviada la carta de tot el grup els i les alumnes han sigut emparellats amb un o una altra alumna dels altres centres per a que s'intercanvien cartes entre els dos.

Abans de començar a redactar estes cartes personals els i les alumnes d'Inma han estat investigant on es troba cada centre a la província de València en el Google Maps. Fins i tot han calculat les distàncies!!!

Los alumnos de Inma Conca del CEE Vall Blanca de Ontinyent quieren compartir con todos vosotros como han estado trabajando las cartas individuales . Una vez enviada la carta de todo el grupo los alumnos han sido emparejados con uno o otra alumna de los otros centros para que se intercambian cartas entre los dos .

Antes de empezar a redactar estas cartas personales los alumnos de Inma han estado investigando dónde se encuentra cada centro en la provincia de Valencia en el Google Maps. ¡Incluso han calculado las distancias!
 


Una volta han vist on estaven els altres centres i on estava l'alumne a qui li havien d'escriure han passat a redactar cadascú la seua pròpia carta personal.
Una vez han visto donde estaban los otros centros y donde estaba el alumno al que le debían escribir han pasado a redactar cada uno su propia carta personal.
Ací podeu vore la meravellosa carta personal de Carla realitzada amb pictogrames d'Arasaac que ha preparat per a enviar per correu. Un gran exemple que la comunicació sempre és possible!
Aquí podéis ver la maravillosa carta personal de Carla realizada con pictogramas de ARASAAC que ha preparado para enviar por correo. ¡Un gran ejemplo de que la comunicación siempre es posible!


A més han rebut ja les cartes de grup dels altres centres i han estat llegint-les entre tots. Han aprés molt sobre els altres grups, qui són, on es troben i com són.
Además han recibido ya las cartas de grupo de los otros centros y han estado leyendo entre todos . Han aprendido mucho sobre los otros grupos, quienes son, dónde se encuentran y cómo son.


Finalment han imprés les seues cartes personals i les han enviat amb els seus sobres amb els nom personalitzats per als seus companys de carta. Ara a esperar a que arriben les cartes dels altres centres!
Finalmente han impreso sus cartas personales y las han enviado con sus sobres con los nombre personalizados para sus compañeros de carta . ¡Ahora a esperar a que lleguen las cartas de los otros centros!


Enhorabona als i les alumnes del CEE Vall Blanca per tota la feina de recerca que han fet. Segur que han aprés molt!
¡Enhorabuena a los alumnos del CEE Vall Blanca por todo el trabajo de investigación que han hecho. Seguro que han aprendido mucho!

1 comentari: