diumenge, 27 d’octubre de 2013

Comencem el projecte de "Correspondència Interescolar"

HOLA MÓN


CORRESPONDÈNCIA INTERESCOLAR és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC. L’objectiu fonamental del projecte és que els alumnes desenvolupen habilitats comunicatives y sociopersonals a través dels diferents mitjans d’intercomunicació que possibiliten les noves tecnologies, desenvolupant així també la seua competència i identitat digital.


El mestre i pedagog Célestin Freinet a mitjans del segle passat ja va començar a cridar l’atenció sobre la necessitat que l’escola estiguera connectada al món que l’envolta i que esta connexió estava propiciada principalment per les noves tecnologies. Quan Freinet es referia a les noves tecnologies evidentment parlava d’aquelles que s’utilitzaven a la seua època, com el correu postal, el telèfon, la ràdio i la impremta. Una de les seues tècniques era la correspondència interescolar, basada en l’enviament mutu de cartes entre diferents centes escolara per compartir experiències i vivències de l’entorn més pròxim. Segons Freinet l’escola no podia mantenir-se tancada en ella mateixa i aferrada a utilitzar metodologies que poc tenen a vore amb el món que envolta al nostre alumnat.

Però, què faria Freinet si coneguera totes les ferramentes TIC que tenim al nostre abast? Evidentment les utilitzaria com a ferramenta per a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus alumnes i obrir l’escola al món, intercanviant experiències i coneixements amb altres centres educatius i amb la resta de la societat. Amb la correspondència interescolar Freinet utilitzaria el mail, les videoconferències, els podcasts i tots aquells nous canals de comunicació disponibles amb les noves tecnologies (ara sí que són noves) per a què els seus alumnes pogueren mostrar com són ells, com és el seu entorn, compartir vivències i quines coses són les que volen contar. D’aquesta manera no s’utilitzaria sols el text sinó també les imatges, els podcasts i vídeos que faciliten la comunicació i la comprensió per part de molts alumnes que no tenen desenvolupada la lectoescriptura.


Un altre objectiu és intentar establir nous canals de comunicació entre els centres específics que participen en el projecte i els seus docents, creant un espai col·laboratiu on compartir recursos, metodologies i coneixements. Així mateix, els professionals que participem en el projecte podrem millorar la nostra competència digital i redefinir el nostre PLE aprenent noves ferramentes i recursos que per millorar l'aprenentatge, la comunicació i l'accessibilitat digital del nostre alumnat.

Amb la col·laboració d’aules de diferents etapes educatives de sis centres d’educació especial aconseguirem el que Freinet haguera somniat, tombar les parets de l’aula i facilitar que el nostre alumnat desenvolupe el seu aprenentatge integre com a membre actiu de la seua societat. La inclusivitat es basa en la conjunció de la comunicació, l'accessibilitat i l'autonomia.

Vos convidem a seguir de prop este viatge que iniciem i a participar amb els vostres comentaris!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada