divendres, 20 de juny de 2014

Trompa de bronze d'Edublogs i agraïments.

El dissabte 14 de juny vaig acudir a Madrid en nom de totes les docents i alumnat que participen en este projecte per arreplegar el premi que l'Associació Espiral ens havia donat en la categoria de blogs col·lectius.

Va ser molt emocionant poder vore la quantitat de projectes educatius i grans professionals de l'educació premiats i un honor compartir amb ells l'entrega de premis. Sens dubte els organitzadors d'Espiral de la cerimònia van fer un gran treball i molt d'esforç per a que tots pogueren endur-nos la nostra benvolguda trompa. Moltes gràcies Espiral!

Ací podeu vore algunes imatges de la cerimònia.

El sábado 14 de junio acudí a Madrid en nombre de todas las docentes y alumnado que participan en este proyecto para recoger el premio que la Asociación Espiral nos había dado en la categoría de blogs colectivos.


Fue muy emocionante poder ver la cantidad de proyectos educativos y grandes profesionales de la educación premiados y un honor compartir con ellos la entrega de premios. Sin duda los organizadores de Espiral de la ceremonia hicieron un gran trabajo y mucho esfuerzo para que todos pudieran llevarnos nuestra querida trompa. ¡Muchas gracias Espiral!

Aquí podéis ver algunas imágenes de la ceremonia.Els premis abans de ser entregats.
Los premios antes de ser entregados.


El moment de l'entrega.
El momento de la entrega.


La foto final de tots els premiats (jo al fons mostrant la trompa ;))
La foto final de todos los premiados (yo al fondo mostrando la trompa ;))


Jo amb la trompa de bronze.
Yo con la trompa de bronce.


Els i les docents i alumnes que participem en este projecte volem agrair amb este xicotet vídeo pel Premi Espiral d'Edublogs 2014. Esperem que vos agrade!

Los y las docentes y alumnos que participamos en este proyecto queremos agradecer con este pequeño vídeo por el Premio Espiral de Edublogs 2014. ¡Esperamos que os guste!


Tant de bo hagués pogut portar el premi a tots els centres per a mostrar-lo però ha sigut impossible ja que ja ha acabat el curs. Tanmateix vaig poder visitar als alumnes del CEE Ruiz Jiménez de València i a la seua mestra Carmen Beamonte per a donar-los l'enhorabona pel premi i portar-los el diploma que s'ha fet per a cada centre per haver participat al projecte i rebut este gran premi.

Ojalá hubiera podido llevar el premio a todos los centros para mostrarlo pero fue imposible ya que ya ha terminado el curso. Sin embargo pude visitar a los alumnos del CEE Ruiz Jiménez de Valencia y a su maestra Carmen Beamonte para darles la enhorabuena por el premio y llevarles el diploma que se ha hecho para cada centro por haber participado en el proyecto y recibido este gran premio.Ha sigut una gran experiència poder treballar amb totes les docents que han participat en este projecte i haver gaudit  amb els alumnes que han aprés a millorar la seua competència digital i han conegut quines són les noves maneres de comunicar-se amb les noves tecnologies.


Ha sido una gran experiencia poder trabajar con todas las docentes que han participado en este proyecto y haber disfrutado con los alumnos que han aprendido a mejorar su competencia digital y han conocido cuáles son las nuevas formas de comunicarse con las nuevas tecnologías.

A través de les cartes postals, els mails, el xat i les videoconferències han pogut millorar les seues destreses sociopersonals i conéixer a altres companys d'altres centres. Han pogut parlar d'ells mateixos i del seu entorn a gent que es trobava a molts quilòmetres i sense moure's de la seua aula. Sens dubte Freinet estaria molt content de vore com la seua tècnica de Correspondència Interescolar ha pogut evolucionar i créixer gràcies a les noves tecnologies permetent-nos tombar les parets de l'aula. 

Ara cal descansar i gaudir de les vacances i pensar en com podem fer que el projecte Correspondència Interescolar es mantinga i cresca el curs que ve amb més participants i nous reptes.

A través de las cartas postales, los mails, el chat y las videoconferencias han podido mejorar sus destrezas sociopersonales y conocer a otros compañeros de otros centros. Han podido hablar de ellos mismos y de su entorno a gente que se encontraba a muchos kilómetros y sin moverse de su aula. Sin duda Freinet estaría muy contento de ver como su técnica de Correspondencia Interescolar ha podido evolucionar y crecer gracias a las nuevas tecnologías permitiéndonos tumbar las paredes del aula.


Ahora hay que descansar y disfrutar de las vacaciones y pensar en cómo podemos hacer que el proyecto Correspondencia Interescolar se mantenga y crezca el próximo curso con más participantes y nuevos retos.

Moltes gràcies als que heu seguit el projecte i heu vist com l'alumnat avançava. Moltes gràcies també als sis centres d'educació especial que heu participat, tant als equips directius com a les famílies que heu seguit el projecte. 

Abans d'acabar volia agrair, sens dubte, a les docents que han participat en este projecte i que amb el seu esforç han aconseguit que els i les seues alumnes aprenguen quines són els canals de comunicació actuals a la societat. Sóc molt conscient que heu buscat temps d'on no hi havia i que heu lluitat contra els imprevistos i les mancances tecnològiques.

Moltes gràcies a Lidia García, Rosana Aznar, Laura Gómez, Inma Conca, Aida Benavent, Carmen Beamonte, Ester Soler i Inés Ots. Ha sigut un autèntic plaer treballar amb vosaltres!

Muchas gracias a los que ha seguido el proyecto y ha visto como el alumnado avanzaba. Muchas gracias también a los seis centros de educación especial que han participado, tanto a los equipos directivos como a las familias que habéis seguido el proyecto.

Antes de terminar quería agradecer, sin duda, a las docentes que han participado en este proyecto y que con su esfuerzo han conseguido que los y sus alumnos aprendan cuáles son los canales de comunicación actuales en la sociedad. Soy muy consciente de que ha buscado tiempo de donde no había y que ha luchado contra los imprevistos y las carencias tecnológicas.


Muchas gracias a Lidia García, Rosana Aznar, Laura Gómez, Inma Cuenca, Aida Benavent, Carmen Beamonte, Ester Soler y Inés Ots. ¡Ha sido un auténtico placer trabajar con vosotras!

El curs que ve més!
¡El curso que viene más!

VISCA LA COMUNICACIÓ!
¡VIVA LA COMUNICACIÓN!

dilluns, 2 de juny de 2014

Videoconferència múltiple entre els CEE d'Ontinyent, Xàtiva i València

Esta setmana els centres ja han començat a realitzar les videoconferències a través dels Hangouts. Els i les alumnes han estat aprenent com realitzar una videoconferència a través del videoxat de Google amb l'activitat "04 LA VIDEOCONFERÈNCIA".

Esta semana los centros ya han empezado a realizar las videoconferencias a través de los Hangouts . Los alumnos han estado aprendiendo cómo realizar una videoconferencia a través del vídeo chat de Google con la actividad "04 LA VIDEOCONFERENCIA".Un dels avantatges dels Hangouts de Google, a més de la seua fàcil utilització, és que ens permet realitzar videoconferències múltiples a la vegada. Això és el que han fet els centres Ruiz Jiménez de València, el Vall Blanca d'Ontinyent i el Pla de la Mesquita de Xàtiva. Els alumnes d'estos tres centres han pogut per fi vores les cares a través de la web cam i poder sentir les veus dels companys que han estat cartejant-se, enviant-se mails i xatejant al llarg de tot el curs.

Una de las ventajas de los Hangouts de Google, además de su fácil utilización, es que nos permite realizar videoconferencias múltiples a la vez. Esto es lo que han hecho los centros Ruiz Jiménez de Valencia, el Vall Blanca de Ontinyent y el Pla de la Mesquita de Xàtiva. Los alumnos de estos tres centros han podido por fin bordes las caras a través de la web cam y poder escuchar las voces de los compañeros que han sido carteándose, enviándose mails y chateando a lo largo de todo el curso.Ha sigut una gran experiència segons les docents que estaven amb ells ja que han pogut conèixer als seus amics i anar presentant-se un a un.
Ací podem vore als alumnes d'Ontinyent i Xàtiva veient-se i parlant a través de la webcam.

Ha sido una gran experiencia según las docentes que estaban con ellos ya que han podido conocer a sus amigos e ir presentando uno a uno.
Aquí podemos ver a los alumnos de Ontinyent y Xàtiva viéndose y hablando a través de la webcam.
Una de les opcions interessants de les videoconferències és que et permeten utilitzar el xat en moments on l'àudio no funciona correctament. Ací podeu vore com els alumnes del Pla de la Mesquita de Xàtiva van avisar pel xat als del Ruiz Jiménez de València que activaren el micro per poder sentir-los correctament.

Una de las opciones interesantes de las videoconferencias es que te permiten utilizar el chat en momentos donde el audio no funciona correctamente. Aquí puede ver cómo los alumnos del Plan de la Mezquita de Xàtiva avisaron por el chat a los del Ruiz Jiménez de Valencia que activa el micro para poder oír correctamente.Sens dubte estem segurs que per a l'alumnat que participa ha sigut una gran experiència i que han aprés molt. Esperem que facen moltes més connexions amb la resta de centres en el que queda de curs i compartisquen amb nosaltres la seua experiència.
Endavant!

Sin duda estamos seguros que para el alumnado que participa ha sido una gran experiencia y que han aprendido mucho. Esperamos que hagan muchas más conexiones con el resto de centros en lo que queda de curso y compartan con nosotros su experiencia.
Adelante !

dijous, 22 de maig de 2014

Vídeo d'agraïment pel Premi Espiral d'Edublogs 2014

Els i les docents i alumnes que participem en este projecte volem agrair amb este xicotet vídeo pel Premi Espiral d'Edublogs 2014. Esperem que vos agrade!

Los y las docentes y alumnos que participamos en este proyecto queremos agradecer con este pequeño vídeo por el Premio Espiral de Edublogs 2014. ¡Esperamos que os guste!

dimarts, 20 de maig de 2014

Provant una videoconferència amb Hangout amb els alumnes del CEE Vall Blanca

Ja ens trobem a l'ultima fase del projecte de "Correspondència Interescolar". En esta part del projecte els i les alumnes que aprendran a utilitzar i comunicar-se mitjançant una videoconferència. Esta activitat està explicada a l'apartat 04 LA VIDEOCONFERÈNCIA.

Esta setmana estem fent proves amb tots els centres que participen per a comprovar que les web cams i micròfons funcionen correctament. Per a fer les videoconferències anem a utilitzar els Hangouts de Google aprofitant els comptes de Gmail que l'alumnat es va crear per a les activitats del correu electrònic i el xat.

Ya nos encontramos en la última fase del proyecto de "Correspondencia Interescolar". En esta parte del proyecto los alumnos que aprenderán a utilizar y comunicarse mediante una videoconferencia . Esta actividad está explicada en el apartado 04 LA VIDEOCONFERENCIA.

Esta semana estamos haciendo pruebas con todos los centros que participan para comprobar que las web cams y micrófonos funcionan correctamente. Para hacer las videoconferencias vamos a utilizar los Hangouts de Google aprovechando las cuentas de Gmail que el alumnado se creó para las actividades del correo electrónico y el chat.Hui els alumnes del CEE Vall Blanca amb la seua mestra Inma han instal·lat el complement que cal per a que funcionen els Hangouts. Per vore que la webcam funcionava correctament  hem fet una prova. 
Hoy los alumnos del CEE Vall Blanca con su maestra Inma han instalado el complemento necesario para que funcionen los Hangouts . Para ver que la webcam funcionaba correctamente hemos hecho una prueba.

La connexió ha sigut un èxit llevat que tenien uns xicotets problemes d'àudio. Però ha sigut un autèntic plaer poder parlar amb els meus antics alumnes Rubén, Iñaki, Juane i David de quan junts vam crear Reprografia Vall Blanca.

Hem estat posant-nos al dia i també rient-nos amb els efectes que es poden posar al Hangout com barrets, banyes de dimoni o cara de gos. 

La conexión ha sido un éxito a menos que tenían unos pequeños problemas de audio. Pero ha sido un auténtico placer poder hablar con mis antiguos alumnos Rubén, Iñaki, Juane y David de cuando juntos creamos Reprografía Vall Blanca.

Hemos estado poniéndonos al día y también riéndonos con los efectos que se pueden poner en el Hangout como sombreros, cuernos de demonio o cara de perro.

També he pogut parlar amb Maria i Ricardo.
También he podido hablar con María y Ricardo.


I amb Matias i Carla.
Y con Matias y Carla.

Una vegada comprovem que tots els centres tenen correctament en funcionament els seus Hangouts i web cams podran començar a fer videoconferències entre els diferents grups per a conèixer als alumnes dels altres centres amb els que han estat intercanviant cartes mails i xats.
Segons m'han comentat les docents estan desitjant conéixer-se!
Continuem endavant!

Una vez comprobamos que todos los centros tienen correctamente en funcionamiento sus Hangouts y web cams podrán empezar a hacer videoconferencias entre los diferentes grupos para conocer a los alumnos de los otros centros con los que han estado intercambiando cartas mails y chats .
Según me han comentado las docentes están deseando conocerse !
Continuamos adelante !

dilluns, 19 de maig de 2014

"Correspondència Interescolar" guanyador del Premi Espiral d'Edublogs!

"Correspondència Interescolar" és un dels guanyadors del Premi Espiral d'Edublogs en la categoria de Blogs Col·lectius!!!!
Estem molt contents tot l'equip de docents i alumnat que participem al projecte que l'equip de Edublogs ens haja seleccionat entre els tres guanyadors de més de 140 projectes educatius. Este reconeixement ens ajuda a continuar per este camí i a continuar treballant per a millorar les competències i autonomia dels i les nostres alumnes per a la seua inclusió social.

"Correspondencia Interescolar" es uno de los ganadores del Premio Espiral de Edublogs en ​​la categoría de Blogs Colectivos!!
Estamos muy contentos todo el equipo de docentes y alumnos que participamos en el proyecto que el equipo de Edublogs nos haya seleccionado entre los tres ganadores de más de 140 proyectos educativos . Este reconocimiento nos ayuda a continuar por este camino ya seguir trabajando para mejorar las competencias y autonomía de los nuestros alumnos para su inclusión social.

Enhorabona a tots els i les finalistes i guanyadors del premi! Un autèntic luxe compartir-lo amb docents i projectes de tant nivell!. Ací podeu vore el llistat de tots els guanyadors:

El que més ens ha agradat és rebre la notícia del premi de mans dels xics de ESpcpiALISTAS, una meravella d'iniciativa emprenedora d'alumnes de PQPI especial a Pamplona. 

Enhorabuena a todos los y las finalistas y ganadores del premio! Un auténtico lujo compartirlo con docentes y proyectos de tanto nivel! Aquí podéis ver el listado de todos los ganadores :
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/ganadores-de-la-viii-edicion-del-premio-espiral-ed/32392934-1542-460b-a916-4a1e8c8f781c

Lo que más nos ha gustado ha sido recibir la noticia del premio de manos de los chicos de ESpcpiALISTAS, una maravilla de iniciativa emprendedora de alumnos de PCPI especial en Pamplona .


Ací podeu visitar el seu blog:
http://www.losespcpiealistas.com/p/spacial-helpers.html

Els i les  alumnes de ESpcpiALISTAS han desenvolupat aquesta marca de la seva empresa simulada dins d'un projecte global de formació que treballa l'autonomia personal i laboral aprofitant les eines TIC. Una meravella de projecte que s'engloba en el que nosaltres pensem que deuria ser l'educació especial i que facilita l'autèntica inclusió social del nostre alumnat. ENHORABONA als docents i alumnes que han participat a este projecte!

Ací podeu vore en què consiteix aquest meravellós projecte:

Aquí puede visitar su blog:
http://www.losespcpiealistas.com/p/spacial-helpers.html

Los alumnos de ESpcpiALISTAS han desarrollado esta marca de su empresa simulada dentro de un proyecto global de formación que trabaja la autonomía personal y laboral aprovechando las herramientas TIC. Una maravilla de proyecto que se engloba en lo que nosotros pensamos que debería ser la educación especial y que facilita la auténtica inclusión social de nuestro alumnado. ENHORABUENA a los docentes y alumnos que han participado en este proyecto!

Aquí podéis ver en qué consiste este maravilloso proyecto :MOLTES GRÀCIES a Edublogs per aquest reconeixement del que estem molt orgullosos!
MUCHAS GRACIAS a Edublogs por este reconocimiento del que estamos muy orgullosos!

divendres, 9 de maig de 2014

Tres Centres d'Educació Especial xatejant a la vegada!

Ahir divendres les docents Inma (CEE Vall Blanca d'Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de València) i Aida i Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) van poder quadrar horaris i solucionar entrebancs tecnològics per a que els seus i les seues alumnes pogueren xatejar i conéixer-se un poc més. Va ser una gran experiència segons les docents.

Al llarg d'estes últimes setmanes l'alumnat que participa al projecte "Correspondència Interescolar" ha anat aprenent tot allò relacionat amb el xat a través de l'activitat "03 EL XAT". En primer lloc van aprendre vocabulari relacionat:

Ayer viernes las docentes Inma (CEE Vall Blanca de Ontinyent), Carmen (CEE Ruiz Jiménez de Valencia) y Aida y Rosana (CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva) pudieron cuadrar horarios y solucionar obstáculos tecnológicos para que sus y las sus alumnos pudieran chatear y conocer un poco más. Fue una gran experiencia según las docentes.

A lo largo de estas últimas semanas del alumnado que participa en el proyecto "Correspondencia Interescolar " ha ido aprendiendo todo lo relacionado con el chat a través de la actividad "03 EL CHAT". En primer lugar aprender vocabulario relacionado:


Després van estar aprenent com es xateja i específicament amb el xat de Google aprofitant els seus comptes de correu electrònic que utilitzaren per a l'activitat del mail ja que així ja tindrien afegits als grups i amics d'altres centres.

Después estuvieron aprendiendo como se chatea y específicamente con el chat de Google aprovechando sus cuentas de correo electrónico que utilizaron para la actividad del mail ya que así ya tendrían añadidos a los grupos y amigos de otros centros.Una vegada aprés la manera d'utilitzar el xat els i les alumnes van practicar xatejant entre els mateixos companys del seu grup. Així podrien aprendre com escriure a algú que està connectat o com enviar una emoticona pròpia del xat de Google.

Ahir divendres per fi van poder molts d'ells i elles xatejar amb molts companys d'altres centres i continuar així l'experiència de conéixer-se més després d'escriure's cartes i mails.

Ací podeu vore als alumnes del CEE Ruiz Jiménez de València que a causa de les dificultats tècniques que tenen per poder connectar-se van haver d'ocupar el despatx del director del centre :) 

Una vez aprendido el modo de utilizar el chat los alumnos practicaron chateando entre los propios compañeros de su grupo. Así podrían aprender cómo escribir a alguien que está conectado o como enviar un emoticono propia del chat de Google.

Ayer viernes por fin pudieron muchos de ellos y ellas chatear con muchos compañeros de otros centros y continuar así la experiencia de conocerse más después de escribirse cartas y mails.

Aquí podéis ver a los alumnos del CEE Ruiz Jiménez de Valencia que debido a las dificultades técnicas que tienen para poder conectarse tuvieron que ocupar el despacho del director del centro :)

Ací podeu vore a Ricardo i Maria, alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent xarrant amb alumnes dels altres dos centres.
Aquí podéis ver a Ricardo y María, alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent charlando con alumnos de los otros dos centros.

I ací tenim a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva, que és una autèntica màquina! Mantenint fins a tres converses a la vegada!!!!

Y aquí tenemos a Laura, alumna del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva , que es una auténtica máquina! Manteniendo hasta tres conversaciones a la vez!!
 


Tant els i les alumnes com les docents s'han mostrat molt satisfetes per l'experiència ja que els alumnes han pogut conéixer d'una manera més directa als companys d'altres centres i ja han quedat que continuaran xatejant un altre dia.

Tanto los alumnos como las docentes se han mostrado muy satisfechos por la experiencia ya que los alumnos han podido conocer de una manera más directa a los compañeros de otros centros y ya han quedado que continuarán chateando otro día.


Des de Correspondència Interescolar volem mostrar-vos com amb pocs recursos i moltes ganes podem aconseguir que l'alumnat amb NEE puga millorar les seues competències sociopersonals i tecnològiques que faran que facilite la seua inclusió a la nostra societat. 
La setmana que ve iniciem l'activitat de les videoconferències! Així podran conéixer-se molt millor. A vore com ix l'experiència. Endavant!

Desde Correspondencia Interescolar queremos mostraros cómo con pocos recursos y muchas ganas podemos conseguir que el alumnado con NEE pueda mejorar sus competencias socio y tecnológicas que harán que facilite su inclusión en nuestra sociedad .
La próxima semana iniciamos la actividad de las videoconferencias ! Así podrán conocer mucho mejor . A ver como sale la experiencia. Adelante !

dilluns, 5 de maig de 2014

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com aprenen a utilitzar emoticones en un xat

Les alumnes del CEE Enric Valor de Gandia ens mostren com han estat treballant amb la seua docent Ester la tercera activitat que hem plantejat en el projecte de Correspondència Interescolar.


La tercera activitat correspon a "03 EL XAT" en la que els i les alumnes aprendran com xatejar a través del xat del Gmail amb els comptes que es van crear per les seues adreces electròniques.

Una de les coses que han estat treballant l'alumnat en esta activitat ha sigut aprendre el llenguatge visual que s'utilitza als xats o serveis de missatgeria instantània com Whatsapp. Per tant s'ha plantejat una activitat per a que coneguen les emoticones més utilitzades i entenguen què signifiquen i com poden escriure-les o bé amb els famosos "smiles" o amb tipografia.

Las alumnas del CEE Enric Valor de Gandia nos muestran cómo han estado trabajando con su docente Ester la tercera actividad que hemos planteado en el proyecto de Correspondencia Interescolar.

La tercera actividad corresponde a "03 EL CHAT" en la que los alumnos aprenderán como chatear a través del chat de Gmail con las cuentas que se crearon para sus direcciones electrónicas.

Una de las cosas que han estado trabajando los alumnos en esta actividad ha sido aprender el lenguaje visual que utiliza los chats o servicios de mensajería instantánea como Whatsapp . Por lo tanto se ha planteado una actividad para que conozcan los emoticonos más utilizadas y entiendan qué significan y cómo pueden escribirlas o bien con los famosos " smiles " o con tipografía.Aquesta activitat, a més, permet treballar els conceptes de sentiments i les expressions que van associades i, per tant, un bon per a treballar les habilitats sociopersonals de l'alumnat. 

La docent del CEE Enric Valor de Gandia ens mostra com les seues alumnes han estat treballant aquesta activitat adaptant-la a les seues capacitats, preparant uns fulls plastificats on han de relacionar cada emoticona amb el tipus d'expressió o sentiment.

Esta actividad, además, permite trabajar los conceptos de sentimientos y las expresiones que van asociadas y, por tanto, un buen para trabajar las habilidades sociopersonales del alumnado.

La docente del CEE Enric Valor de Gandia nos muestra como sus alumnos han estado trabajando esta actividad adaptándola a sus capacidades, preparando unas hojas plastificadas donde deben relacionar cada emoticono con el tipo de expresión o sentimientp.

Si voleu descarregar-vos l'activitat ací teniu l'enllaç:
Si desea descargar la actividad aquí tenéis el enlace:
 

Ací podeu vore a les alumnes d'Ester treballant l'activitat de les emoticones. Primer van treballar l'associació de cada tipus de sentiment amb l'emoticona corresponent.
Aquí podéis ver a las alumnas de Ester trabajando la actividad de los emoticonos. Primero trabajaron la asociación de cada tipo de sentimiento con el emoticono correspondiente.


Després ja van passar a treballar en xat amb l'ajuda de la pissarra digital interactiva on les alumnes podien seleccionar el tipus d'emoticona que volien quan xatejaven amb alumnes d'altres centres.
Después ya pasaron a trabajar en chat con la ayuda de la pizarra digital interactiva donde alumnos podían seleccionar el tipo de emoticono que querían cuando chateaban con alumnos de otros centros.Enhorabona a les alumnes del CEE Enric Valor i a la seua docent Ester (coautora del meravellós blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) pel seu gran treball.
Enhorabuena a las alumnas del CEE Enric Valor ya su docente Ester (coautora del maravilloso blog http://adictesalautonomia.blogspot.com.es/) por su gran trabajo.

diumenge, 4 de maig de 2014

Som finalistes del Premi Espiral d'Edublogs!


Hui tenim una molt bona notícia. Som finalistes del Premi Espiral d'Edublogs en la categoria de blogs col·lectius!!! És fantàstic que reconeguen l'esforç que estan fent els docents que participen del projecte per a que la comunicació, autonomia i la inclusió del nostre alumnat cresca. http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/correspondencia-interescolar/398c0109-8864-7f1c-aff3-6c2569c9a077

Ser finalista ja és tot un honor!

Moltes gràcies a la comunitat d'Espiral per aquest reconeixement. Dóna ànims per continuar endavant.


Hoy tenemos una muy buena noticia. Somos finalistas del Premio Espiral de Edublogs en ​​la categoría de blogs colectivos! Es fantástico que reconozcan el esfuerzo que están haciendo los docentes que participan del proyecto para que la comunicación, autonomía y la inclusión de nuestro alumnado crezca.
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/recurso/correspondencia-interescolar/398c0109-8864-7f1c-aff3-6c2569c9a077

Ser finalista ya es todo un honor!

Muchas gracias a la comunidad de Espiral por este reconocimiento. Da ánimos para seguir adelante.

dimarts, 8 d’abril de 2014

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca ens mostren com han aprés les bones pràctiques a Internet.

En este projecte on els i les alumnes estan aprenent les diferents maneres de comunicar-se amb les noves tecnologies és important que coneguen també quines són les bones pràctiques que han de fer quan utilitzen Internet, es a dir, què poden fer i què no per a no tindre cap problema.

Tots els grups que participen van treballar aquest full on hi ha un decàleg de les normes més importants que qualsevol internauta deu respectar.

En este proyecto donde los alumnos están aprendiendo las diferentes maneras de comunicarse con las nuevas tecnologías es importante que conozcan también cuáles son las buenas prácticas que deben hacer cuando utilizan Internet , es decir , qué pueden hacer y qué no para no tener ningún problema.

Todos los grupos que participan trabajaron esta hoja donde hay un decálogo de las normas más importantes que cualquier internauta debe respetar.


En este post voliem mostrar-vos com han estat treballant aquest decàleg els i les alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent junt amb la seua docent Inma.

Per a entendre i assolir cada norma els i les alumnes han fet el seu propi dibuix i interpretació de la mateixa i sembla que el resultat ha sigut fantàstic. Ací podeu vore una mostra de com ho han treballat.

Respecte al consell dos sobre la importància de que la teua família sempre sàpia si veus alguna cosa estranya han elaborat un meravellós esquema representant els cercles de proximitat on es pot utilitzar Internet de manera segura i confiada. En primer lloc i al centre tindríem la família i després els amics, amb els quals podem connectar-nos i comunicar-nos sense cap problema. A l'exterior ja tenim als desconeguts amb els que hem d'anar molt espai quan ens connectem.

En este post queríamos mostraros cómo han estado trabajando este decálogo los alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent junto con su docente Inma.

Para entender y alcanzar cada norma los alumnos han hecho su propio dibujo e interpretación de la misma y parece que el resultado ha sido fantástico. Aquí podéis ver una muestra de como lo han trabajado.

Respecto al consejo dos sobre la importancia de que tu familia siempre sepa si ves algo raro han elaborado un maravilloso esquema representando los círculos de proximidad donde se puede utilizar Internet de forma segura y confiada. En primer lugar y en el centro tendríamos la familia y luego los amigos, con los que podemos conectarnos y comunicarnos sin ningún problema. En el exterior ya tenemos a los desconocidos con los que tenemos que ir mucho espacio cuando nos conectamos.


Sobre el consell número tres han elaborat un detallat dibuix d'un escriptori d'ordinador de com es visualitza un antivirus correctament instalat per tal de mantenir-lo segur.

Sobre el consejo número tres han elaborado un detallado dibujo de un escritorio de ordenador de cómo se visualiza un antivirus correctamente instalado para mantenerlo seguro.

Al consell número set es recomana que no es quede personalment amb ningú que no conegues ja que pot ser que eixa persona no siga qui realment diu que és.

En el consejo número siete se recomienda que no se quede personalmente con nadie que no conozcas ya que puede ser que esa persona no sea quien realmente dice ser.


I finalment al consell número huit es remarca la importància de ser molt educat i evitar insultar a ningú a través de la xarxa.

Y finalmente el consejo número ocho se remarca la importancia de ser muy educado y evitar insultar a nadie a través de la red.Com podeu vore els i les alumnes d'Ontinyent han realitzat un gran treball per tal d'entendre quines són les bones pràctiqes que tothom ha de mantenir quan s'utilitza Internet per no tindre cap problema.

Ací els podeu vore treballant estos fantàstics dibuixos:

Como puede ver los alumnos de Ontinyent han realizado un gran trabajo para entender cuáles son las buenas pràctiqes que todo el mundo debe mantener cuando se utiliza Internet para no tener ningún problema.

Aquí se pueden ver trabajando estos fantásticos dibujos:
Enhorabona tant als i les alumnes del CEE Vall Blanc i a la seua docent Inma per tan gran iniciativa i per compartir-ho amb la resta de centres.
Continuem endavant!

Enhorabuena tanto a los alumnos del CEE Vall Blanca ya su docente Inma por tan gran iniciativa y por compartirlo con el resto de centros.
¡Continuamos adelante!

dimarts, 1 d’abril de 2014

Els i les alumnes del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren com han aprés a redactar un mail

En un altre post ja vam explicar com en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva mostren en un panell al corredor del centre totes les activitats que estan realitzant per a aquest projecte.
En otro post ya explicamos como en el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva muestran en un panel en el corredor del centro todas las actividades que están realizando para este proyecto.


Així tots els i les alumnes del centre poden vore com s'ha treballat cada activitat del projecte i fa que els alumnes que participen el facen més propi.

Aquesta volta les seues docents Rosana i Aida ens han enviat imatges de com han estat treballant l'activitat del mail a través d'aquest panell.

 Primer va treballar el vocabulari relacionat amb el mail.

Así todos los alumnos del centro pueden ver cómo se ha trabajado cada actividad del proyecto y hace que los alumnos que participan lo hagan más propio.

Esta vuelta sus docentes Rosana y Aida nos han enviado imágenes de cómo han estado trabajando la actividad del mail a través de este panel.

 Primero trabajó el vocabulario relacionado con el mail.
Una volta apreses les paraules claus que s'utilitzen quan envies un mail van aprendre quines eres les seues parts fonamentals:
Una vez aprendidas las palabras que se utilizan cuando envías un mail aprendieron cuáles eran sus partes fundamentales:


Finalment van seguir els passos que s'indiquen en l'activitat "02 EL MAIL" per a crear la seua pròpia adreça de correu electrònic:
Finalmente siguieron los pasos que se indican en la actividad "02 EL MAIL" para crear su propia dirección de correo electrónico:

Una vegada creades les seues adreces de correu electrònic si aprés com s'ha de redactar i enviar un mail els i les alumnes del Pla de la Mesquita van començar a redactar els mails per a enviar-los als altres companys i companyes de la resta de centres.
Una vez creadas sus direcciones de correo electrónico si aprendido cómo se debe redactar y enviar un mail los alumnos del Pla de la Mesquita comenzaron a redactar los mails para enviar a los otros compañeros del resto de centros.Enhorabona als i les alumnes i docents del CEE Pla de la Mesquita per treballar tan bé!
Enhorabuena a los alumnos y alumnas y docentes del CEE Pla de la Mesquita por trabajar tan bien!